Audenberggemeente

Huisgesin van God
Kontak ons
vind meer uit en raak betrokke

Eredienste, Sondae 09:30

Kantoor ure: Maandae tot Vrydae: 08.00 – 11:30 en 12:30 – 13:30

  Tel 023 342 1776

  Fax 023 342 2040

  Haarlemstraat 15, Panorama, Worcester

  admin@audenberggemeente.co.za

Leraars:

  Ds GP Kellermann: 023 342 5454 of 076 315 0109

 

Dankoffer
geestelike saak en deel van ons verhouding met die Here
Dankoffer

Dankoffer is ‘n geestelike saak en deel van ons verhouding met die Here. Dankoffer gaan vir die gemeente se instandhouding, bedieninge in die gemeenskap en wêreld,  Ring- en Sinodale projekte ens.

Bankbesonderhede

Naam: N.G.Kerk Worcester-Audenberg

Bank: ABSA Takkode 632005

Rek Nr: 0440 590 349

Betalings opsies
  • EFT – Merk asb die inbetaling duidelik as dankoffer
  • Debietorder
  • Kontant inbetaling by jou dienswerker.
  • Koevert in kollektebordjie by erediens –  merk duidelik dankoffer.
Personeel
Wie is ons

Leraars:

Ds Kobus Kriel (023-342 0685; 084 584 5052)
Ds GP Kellermann (023-342 5454; 076 315 0109

Jeugwerker:

Irenke Berko (079 504 2429)

Skriba:

Mariëtte Visser (023-342 1776)

Orreliste:

Elmarie van Aarde (072 549 9974)

Koster:

Leonie Kriel (073 482 3615)

Terreinpersoneel: (Kontak kerkkantoor)

Daniël Allens
Shelven van Niekerk