Audenberggemeente: Medewerkers van God
Jeug en Kategese
"Laat die kinders na My toe kom..." Mark 10:13

Die gemeente se jeug is kosbaar en ‘n belangrike deel van ons as die Medewerkers van God. Ons roeping behels o.a. om dooplidmate te begelei op die pad van geloofsvorming.  Verbondsouers is die eerste sirkel van bediening van God se liefde aan kinders by die huis. In die eredienste , word tyd ingeruim vir kinders en jongmense wanneer die gemeente as God se huisgesin versamel.  Verder is daar ook:

  • Kategese
    • Die kategese vir hoër- en laerskool leerders vind na die erediens plaas.  Hulle verlaat die erediens tydens opneem van dankoffer,  ongeveer om 10:15.
  • Jeubediening
    • Behalwe die Kategese,  het ons ook ‘n gefokusde jeugbediening onder leiding van ons jeugwerker, Irenke Berko.  Sy word bygestaan deur die Jeugbediening groep (olv Emile Millen) en die Tiener Bestuur. Hulle beplan kwartaalliks jeugaktiwiteite en uitreike.
  • Vir Navrae:
    • Skakel Irenke Berko by 079 504 2429