Erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10

Erediens
Sondae om 09:30

Daar is net een erediens op Sondae om 09:30,  met sang vanaf 09:10. Die erediens is die ruimte waarin God ons versamel, versorg, toerus en uitstuur.  Kenmerke van die eredienste in ons gemeente:

  • Ons begin met lofsang en aanbidding in ‘n kontemporêre styl om 09:10.
  • Om 09:30 lei een van die leraars die gemeente verder met die res van die liturgie van die erediens, waarin ons ook klassieke kerkliedere sing.
  • Ons is daarvan oortuig dat die erediens ‘n ruimte van ontmoeting is van die Drie-enige God en Sy hele gemeente, oud en jonk. Daarom maak ons tyd vir die kinders in die liturgie van die erediens.
  • Ons bedien die verbondsdoop aan kinders van gelowige ouers. Die Nagmaal word minstens vyf maal per jaar gevier.
  • Ons volg die seisoene van die kerklike jaar en die teksindelings van die Leesrooster in die eredienste.