Slide001

WELKOM BY AUDENBERGGEMEENTE

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-saam, Dien Saam

LEES MEER

Slide002

Die jeug is ‘n wesenlike deel van ons gemeente

Kategesegroepe vergader na die eredienste tydens skoolkwartale

LEES MEER

gholfbaan_bome2

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-Saam, Dien Saam

Welkom By NGK Worcester-Audenberg
Familie van God
TEMA VIR 2018

“Soos bome langs die Waterstroom”
Ons is baie bewus van die huidige fisiese, maar ook geestelike, droogte. Die natuur sug,  en ons sug saam (Rom 8).  Ons bely dat God “die allesoorvloedigste Bron is van alles wat goed is” en droom daarvan dat Sy lewende water só deur ons sal vloei, dat ons soos die bome van Ps 1 sal wees: wat vrug sal gee op die regte tyd en waarvan die blare nie verdor nie.

Erediens
Daar is een erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10. Die erediens skep ruimte vir alle ouderdomme. Ons sing beide klassieke- en kontemporêre liedere.
Jeug & Kategese
Die kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale. Vir inligting oor jeugaktiwiteite, kliek op die prentjie.
Bedieninge
As gestuurde gemeente is ons diensbaar in die gemeenskap. Waar is jy geroepe om te dien? Kliek op die prentjie vir meer inligting.
Nuus
Alles wat jy moet weet

Gaan na Media vir Bulletins en riglyne vir Kleingroepe en Huisgodsdiens.

Om ‘n finansiële bydrae te maak, gaan na Kontak Ons en kry inligting oor dankoffers.

boot_kruis-copy
Seisoen van die Kerkjaar: Koninkrykstyd
Na Pinksterfees begin die seisoen van Koninkrykstyd. In hierdie tydperk word die volle omvang van God se Koninkryk oordink: Die verlede, hede en toekoms. Deur die Heilige Gees ontmoet ons die Opgestane Christus deur Woord en Sakrament en word diensbaar op die lewensreis as burgers van Sy Koninkryk. Ons word versterk dat Hy alreeds die mag van die bose verbreek het en lewe met 'n vaste hoop op die volmaakte wat kom by Sy wederkoms.
audesberg_home002
Jongste Nuus
* Na die brand by Boetman Koshuis op 21 Mei, het die gemeenskap hul harte oopgemaak en baie klere en ander middele geskenk. Ons het die Here se hand van sorg en voorsiening gesien!
* Die span van Communitas besoek die NG Gemeentes op Worcester op 12-14 Junie. Die gemeentes gaan saam onderskei hoe die Here ons in die gemeenskap wil gebruik.
audesberg_home001
Ons sien uit na…
1. Audenburgers hou 'n sop en hamburger aand op 19 Junie om 18:00.
2. Karookamp vir tieners word gehou op 11-15 Julie.
3. Kansa Relay for Life span (genaamd "Breath for Life") hou 'n fondsinsameling op 20 Julie. Kom speel saam Bingo vir 'n goeie doel. Kontak Elmarie Hofmeyer.