Slide001

WELKOM BY AUDENBERGGEMEENTE

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-saam, Dien Saam

LEES MEER

Slide002

Kategese is ‘n wesenlike deel van ons verstaan van God se genade

Kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale

LEES MEER

Slide003

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-Saam, Dien Saam

Welkom By NGK Worcester Audenberg
Geleë in die woonbuurt Panorama
TEMA VIR 2017

“Gesin van Christus”
Die tema is soos ‘n muntstuk met twee kante: Enersyds wys dit na die gemeente as die huisgesin van God (1 Tim 2:15) en andersyds na die huisgesinne wat die “kerk in die kleine” is. Ons gaan vanjaar die Woord ondersoek oor albei hierdie kante en toerusting kry om “gesin van Christus” te wees.

Erediens
Daar is een erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10.
Kategese
Die kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale.
Jeug
Kontak ons jeugwerker, Irenke Berko, vir jeugaktiwiteite, kampe en uitreike.
Nuus
Alles wat jy moet weet
audesberg_home004
Seisoen van die Kerkjaar
In die weke ná Kersfees is ons in die tyd van Epifanie. In hierdie tyd dink ons
na oor die betekenis van God wat as mens verskyn het deur die geboorte van Jesus. (“Epifanie” beteken verskyning of manifestasie). Die simbool van lig het deur die eeue as simbool in hierdie seisoen van die kerkjaar gefunksioneer. Ons vra hoe Sy Lig ons verhelder om gesin van Christus te wees.
audesberg_home002
Jongste Nuus
Die jaarlikse Spesiale Diensreeks vind plaas van 5-8 Februarie saans om 19:00 in die kerk. Kom wy jou aan die Here toe en fokus op die temas van die vier kwartale om “Gesin van Christus” te wees.
audesberg_home001
Ons sien uit na…
Spesiale Diensreeks: 5-8 Februarie
Belydenisaflegging van Geloof: 12 Februarie