Slide001

WELKOM BY AUDENBERGGEMEENTE

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-saam, Dien Saam

LEES MEER

Slide002

Die jeug is ‘n wesenlike deel van ons gemeente

Kategesegroepe vergader na die eredienste tydens skoolkwartale

LEES MEER

gholfbaan_bome2

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-Saam, Dien Saam

Welkom By NGK Worcester-Audenberg
Familie van God
TEMA VIR 2018

“Soos bome langs die Waterstroom”
Ons is baie bewus van die huidige fisiese, maar ook geestelike, droogte. Die natuur sug,  en ons sug saam (Rom 8).  Ons bely dat God “die allesoorvloedigste Bron is van alles wat goed is” en droom daarvan dat Sy lewende water só deur ons sal vloei, dat ons soos die bome van Ps 1 sal wees: wat vrug sal gee op die regte tyd en waarvan die blare nie verdor nie.

Erediens
Daar is een erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10. Die erediens skep ruimte vir alle ouderdomme. Ons sing beide klassieke- en kontemporêre liedere.
Jeug & Kategese
Die kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale. Vir inligting oor jeugaktiwiteite, kliek op die prentjie.
Bedieninge
As gestuurde gemeente is ons diensbaar in die gemeenskap. Waar is jy geroepe om te dien? Kliek op die prentjie vir meer inligting.
Nuus
Alles wat jy moet weet

Gaan na Media vir Bulletins en riglyne vir Kleingroepe en Huisgodsdiens.

Om e-nuus te ontvang, gaan na Kontak Ons en stuur jou naam en eposadres na die kerkkantoor.

Om ‘n finansiële bydrae te maak, gaan na Kontak Ons en kry inligting oor dankoffers.

groei
Seisoen van die Kerkjaar
Ons is nou in die seisoen genaamd: "Epifanie". Dit sluit aan by Kersfees en duur tot Aswoensdag, die begin van Lydenstyd. Die woord beteken "verskyning" of "onthulling". God verskyn, onthul Homself in die gestalte van 'n baba in doeke in die krip in Bethlehem. Dit word bekend deur die herders (eenvoudiges) en wyse manne (vreemdelinge).
audesberg_home002
Jongste Nuus
Ons jaartema is: "Soos bome by die Waterstroom". In die eerste kwartaal van 2018 fokus ons God, die Bron van die lewende water, wat ons vul met die nuwe lewe.
audesberg_home001
Ons sien uit na…
* Die Spesiale Diensreeks: 4-7 Febr
* Kleingroepe kuier op 13 Febr
* De La Bat Basaar 24 Febr
* Herberg Kinderhuis Basaar 3 Mrt