Slide001

WELKOM BY AUDENBERGGEMEENTE

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-saam, Dien Saam

LEES MEER

Slide002

Die jeug is ‘n wesenlike deel van ons gemeente

Kategesegroepe vergader na die eredienste tydens skoolkwartale

LEES MEER

gholfbaan_bome2

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-Saam, Dien Saam

Welkom By NGK Worcester-Audenberg
Familie van God
TEMA VIR 2017

“Gesin van Christus”
Die tema is soos ‘n muntstuk met twee kante: Enersyds wys dit na die gemeente as die huisgesin van God (1 Tim 2:15) en andersyds na die huisgesinne wat die “kerk in die kleine” is. Ons gaan vanjaar die Woord ondersoek oor albei hierdie kante en toerusting kry om “gesin van Christus” te wees.

Erediens
Daar is een erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10. Die erediens skep ruimte vir alle ouderdomme. Ons sing beide klassieke- en kontemporêre liedere.
Jeug & Kategese
Die kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale. Vir inligting oor jeugaktiwiteite, kliek op die prentjie.
Bedieninge
As gestuurde gemeente is ons diensbaar in die gemeenskap. Waar is jy geroepe om te dien? Kliek op die prentjie vir meer inligting.
Nuus
Alles wat jy moet weet

Vir jongste bulletin, gaan na Media

Om e-nuus te ontvang, gaan na Kontak Ons en stuur jou naam en eposadres na die kerkkantoor

groei
Seisoen van die Kerkjaar
Ons is nou in Koninkrykstyd. Dit is die periode na Pinkster tot Adventstyd. In hierdie seisoen dink ons oor hoe God Sy Koninkryk laat kom in die wêreld en hoe Hy die Kerk daarin gebruik. Die simboliese kleur in hierdie seisoen is groen, die kleur van lewe en groei.
audesberg_home002
Jongste Nuus
Ons is tans besig met die 40-Dae Bybelstudie reeks "Vreugdevol Vry!" Dit handel oor die Bybelse waarhede wat tydens die Hervorming herontdek is. Ons fokus op die temas: Slegs genade, geloof, Christus, die Skrif en Gods eer alleen. Die laaste tema is "Missio Dei" - die sending van God in die wêreld.
audesberg_home001
Ons sien uit na…
* Die Ringsitting: 3-5 September
* Diens vir bejaardes: 1 Oktober
* Die gemeente kamp by Montagu op 27-29 Oktober.
* Monster Brekkie op 18 November