Slide001

WELKOM BY AUDENBERGGEMEENTE

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-saam, Dien Saam

LEES MEER

Slide002

Die jeug is ‘n wesenlike deel van ons gemeente

Kategesegroepe vergader na die eredienste tydens skoolkwartale

LEES MEER

gholfbaan_bome2

Familie van God: Gehoorsaam, Sorg-Saam, Dien Saam

Welkom By NGK Worcester-Audenberg
Familie van God
TEMA VIR 2017

“Gesin van Christus”
Die tema is soos ‘n muntstuk met twee kante: Enersyds wys dit na die gemeente as die huisgesin van God (1 Tim 2:15) en andersyds na die huisgesinne wat die “kerk in die kleine” is. Ons gaan vanjaar die Woord ondersoek oor albei hierdie kante en toerusting kry om “gesin van Christus” te wees.

Erediens
Daar is een erediens op Sondae om 09:30 met sang vanaf 09:10. Die erediens skep ruimte vir alle ouderdomme. Ons sing beide klassieke- en kontemporêre liedere.
Jeug & Kategese
Die kategeseklasse vind plaas na die eredienste tydens skoolkwartale. Vir inligting oor jeugaktiwiteite, kliek op die prentjie.
Bedieninge
As gestuurde gemeente is ons diensbaar in die gemeenskap. Waar is jy geroepe om te dien? Kliek op die prentjie vir meer inligting.
Nuus
Alles wat jy moet weet

Gaan na Media vir Bulletins en riglyne vir Kleingroepe en Huisgodsdiens.

Om e-nuus te ontvang, gaan na Kontak Ons en stuur jou naam en eposadres na die kerkkantoor.

Om ‘n finansiële bydrae te maak, gaan na Kontak Ons en kry inligting oor dankoffers.

groei
Seisoen van die Kerkjaar
Ons is nou in Koninkrykstyd. Dit is die periode na Pinkster tot Adventstyd. In hierdie seisoen dink ons oor hoe God Sy Koninkryk laat kom in die wêreld en hoe Hy die Kerk daarin gebruik. Die simboliese kleur in hierdie seisoen is groen, die kleur van lewe en groei.
audesberg_home002
Jongste Nuus
In die vierde kwartaal fokus ons op dankbaarheid teenoor God en hoe ons Sy genade vir ons vier. Ons tema is: "Vreugde en Fees; Dankbaarheid en Lof". Die hoogtepunt is Kersfees, maar ons vier ook met ons spesiale 10de maand dankoffers, gemeentekamp (27-29 Okt), 500-jaar viering van die Reformasie (31 Okt) en die Kerssangdiens (19 Nov).
audesberg_home001
Ons sien uit na…
* Die gemeente kamp by Montagu op 27-29 Oktober.
* Die 500 jaar viering van die Reformasie op 31 Oktober by Moederkerk.
* Monster Brekkie op 18 November.
* Kerssangdiens op 19 November om 19:00.